Gậy như ý biểu trưng cho sự quyền lực, mong muốn cuộc sống tốt đẹp, như ý. Thường thì tượng Phật Di Lặc cầm gậy như ý được người với quyền cao chức trọng đặt trên bàn khiến cho việc. Cầu mong mọi sự đều thuận tiện, tăng trưởng theo ý mình.

https://banthothinhvuong.vn/danh-muc/tuong-di-lac/

Like