Sau lúc kết thúc lễ khai quang điểm nhãn cho thần tài hậu thổ tại nhà thì các tượng thần và đồ vật thờ phụng đã sở hữu linh và cư trú tại nhà tín chủ và việc thờ phụng của tín chủ trong khoảng đây sẽ được những thần xem cho và hộ trì .
https://banthothinhvuong.vn/hu....ong-dan-cach-khai-qu

Like